Ruoppausvaiheet

Ruoppaustyö tehdään hydraulisesti kaivaen, siten että kaivettava massa läjitetään pääsääntöisesti rantaan vesirajan ulkopuolelle. Mikäli läjitys tapahtuu välittömästi veden tuntumaan, pyritään rakentamaan rantavalli joko paikalla olevista kivistä tai muusta maa-aineksesta. Rantavalli voidaan rakentaa myös tarkoitusta varten valmistetuista rantavallielementeistä.

Mikäli kaivettavan paikan ja läjityspaikan väli on yli 25 m, väliläjitys voidaan tehdä myös veteen. Mikäli kaivettava massa on hyvin vettyvää, käytetään väliläjityspaikkana proomua.

Työskentely koneillamme onnistuu parhaiten alle 3 m vedessä tai mudassa.

Kaikki koneet on katsastettu ja hyväksytty Trafin toimesta käytettäväksi vesistörakentamisessa.

Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta löydät ruoppauksiin ja niittoihin liittyviä neuvoja sekä lomakkeen ruoppaus- ja niittoilmoitukseen.