Työkohteita

Katso täältä videoita työkohteista.


Vanha jätevesiputki lähtee Sulkuejärvestä. Ylä-Satakunta 19.10.2017. Lue uutinen.

Rantavallin teko puupaalutuksella.

Rantavallin teko puupaalutuksella.

Patoamisesta kanavien kaivamiseen - Kosteikkorakentamisen perustana paikallinen ympäristö. Metsästäjä-lehti 3/2015. Lue artikkeli.
Entiset turvetuotantoalueet otollisiksi kosteikoiksi. Metsästäjä-lehti 3/2015. Lue lisää.
Kanavia kaivamalla monimuotoinen kosteikko. Metsästäjä-lehti 3/2015. Lue lisää.

Ensin oli järvi, sitten oli pelto, sitten haluttiin järvi, jonka jälkeen tuli Ruoppaus Tiimi/Big Float.

Kuva Unfocus/Esko, Timo ja Ilkka Torvikoski

Långvik

Långvikin lopputöitä.

Ranta melkein valmis, Långvik.

Långvikin lopputöitä.

Långvikin lopputöitä.

Långvikin lopputöitä.

Långvikin lopputöitä.

Långvik, Kirkkonummi 2014

Långvik, Kirkkonummi 2014

Latvarinlampi

Latvarinlampi

Metsästysseuramme Kaskiinseudun Erämiehet ry. toteutti kesän ja syksyn 2013 aikana Latvarinlammen kosteikkohankkeen. Latvarinlampi on 11 hehtaarin kokoinen pahasti rehevöitynyt ja umpeenkasvanut lampi. Lammen pinta-alasta noin puolet oli kasvanut umpeen ja soistunut. Kosteikon kaivaminen normaalilla telakaivurilla olisi ollut erittäin vaikeaa ellei mahdotonta. Rehevöityneen luhdan jäädyttämisen onnistuminen olisi ollut hyvin epävarmaa ja joka tapauksessa erittäin suuritöistä ja kallista.

Etelä-Savon elykeskus myönsi seurallemme em. syistä johtuen rahoituksen kaivuutyön toteuttamiseen ponttonikaivurilla. Työn suoritti Nurmomet oy:n ponttoonikaivuri syyskuun 2013 aikana. 4,7 hehtaarin alan kaivamiseen, kanavien ja saarakkeiden rakentamiseen meni aikaa noin kaksi viikkoa. Sekä kaivurin työteho että työnjälki oli erinomaista. Kosteikko toteutui jopa kartalla ollutta suunnitelmaa parempana.

Kokemuksemme perusteella vastaavissa kohteissa ei kannata harkita mitään muuta vaihtoehtoa kuin työn suorittamista ponttoonikaivurilla. Näin säästyy aikaa, työtä ja kustannuksia, ja työnjälki on varmasti muita vaihtoehtoja parempi.

Kaskiinseudun Erämiesten puolesta.
Kari Hänninen, kosteikkohankkeen vetäjä.

Räyrinkijärvi, Veteli, ennen

Räyrinkijärvi, Veteli, jälkeen

Nauramajanka

Nauramajanka

Sikovuonon kunnostus, Inari

Sikovuonon kunnostus, Inari

Larsmo

Vesilintukosteikon kunnostusta Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life -hankkeessa Ähtärin Kaamatilla. Kuvat Juha Siekkinen, Suomen riistakeskus.

Vesilintukosteikon kunnostusta Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life -hankkeessa Ähtärin Kaamatilla. Kuvat Juha Siekkinen, Suomen riistakeskus.

Vesilintukosteikon kunnostusta Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life -hankkeessa Ähtärin Kaamatilla. Kuvat Juha Siekkinen, Suomen riistakeskus.